HASIČSKÁ POUŤ KŘEPICE

3. května 2014 jsme se při příležitosti sv. Floriána účastnili 2. hasičské pouti v Křepicích.