Školení jednotky

Odborná témata pro školení jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Kontrola VDP před použitím, průměrná spotřeba vzduchu s IDP, stanovení ochranné doby IDP

Uživatelská kontrola prostředků CHS se provádí dle pokynů výrobce nebo návodu k použití. Není-li výrobcem stanoveno jinak, je bezprostředně před použitím nutno zkontrolovat: Autonomní dýchací přístroje vzduchové s otevřeným okruhem vizuálně celistvost, úplnost, nepoškozenost dotažení všech spojů tlak v TL…
Číst více