SDH VELKÉ NĚMČICE

SDH_VN_Floiran2015

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých Němčicích byl založen 18. září 1899 a to schválením stanov sboru Moravským místodržitelstvím v Brně. Členy výbor byly: předseda Matěj Fleišinger č.65, jednatel František Kocman – učitel, náčelník J. Fiala č. 49, trubač Filip Mrkvica. Spolková místnost byla v hostinci U Zlatého lva tj. horní hospoda č. p. 128.

Do roku 2021 sbor sídlil v přestavěné zbrojnici z části kulturního domu v zadní části. 19. června 2021 byla oficiálně otevřena nová hasičská zbrojnice pro JSDHO, v které se sdružení též setkává. K 1. lednu 2024 má sbor 64 řádných členů pod vedením starosty Jaromíra Richtera. Nejstarším členem je pan J. Jankrle, kterému je 75 let a také je zároveň nejdéle u sboru a to krásných 59 let.

Rádi bychom Vám zde prezentovali činnost ze života dobrovolných hasičů, kteří hasičinu nemají jenom jako pouhý koníček, ale pro mnohé z nich je to životní styl. Na tomto webu se dočtete o spoustě činností, které provádí SDH či JSDHO, o historii sboru, o prevenci, ale také můžete nahlédnout pod pokličku ve fotoalbu.

Dovolte mi, abych Vám na začátku vysvětlil rozdíl mezi SDH a JSDHO, jelikož si možná říkáte, že je to samé, jak se na první pohled zdá.

SDH – sbor dobrovolných hasičů je sdružení vzniklé na základě zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, což znamená, že členem se stává každá fyzická i právnická osoba, která dobrovolně vstoupí do této organizace. Činnost SDH je různorodá, ale většina sborů pracuje s mládeží, učí je nejen hasičské tématice, fungují jako prevence v požární ochraně, pořádají a účastní se různých kulturních akcí a také reprezentují sbor i obec při soutěží dospělých i mládeže.

JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je jednotka požární ochrany (JPO), která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Z toho vyplývá, že obec je zřizovatelem této jednoty a zabezpečuje její fungování. Tato jednotka je poté zařazena do plánu plošného pokrytí, který zajistí po celé ČR účinnou pomoc do určitého času s určitým počtem hasičů, požární techniky a dalších prostředků k zdolání mimořádné události.