ZOČ – ČERPÁNÍ VODY

12. prosince 2014 jsme na žádost starosty městyse provedli vyčerpání vody ze odpadní šachty Na Skalce pomocí kalového čerpadla napojené na elektrocentrálu.