Zahájení hry Plamen

V sobotu jsme s dětmi v Břeclavi zahájili celoroční hru Plamen. Mladší vybojovaly průběžné 9. místo z 11 družstev. Starší děti jsou průběžně na 7. místě z 9 družstev.