Výšlap na Plechý

První adventní víkend byl ve znamení zdolávání hor na Šumavě. V sobotním výšlapu byl prvně zdolán vrchol Třistoličník – 1302 m n. m., následovalo Trojmezí – 1324 m n. m. a na závěr nejvyšší vrchol Plechý – 1374 m n. m.