Výroční valná hromada

V pátek 6. ledna 2023 jsem uspořádali výroční valnou hromadu sboru, na které jsme vyhodnotili uplynulý rok 2022 a naplánovali činnosti na právě probíhající. Hned přístí týden po dvouleté přestávce uspořádáme HASIČSKÝ PLES, následovat bude sběr vánočních stromků, železa, oslava sv. Floriána a mnoho dalších.

Účast byla hojná a krom členů sboru jsem mezi námi přivítali i hosty. Krátce pohovořil starosta městyse Pavel Nápravník, bývalý starosta městyse František Smetana, který byl zároveň přijat jako čestný člen sboru. Dalším z hostů byl starosta okresního sdružení Jaromír Mikuška a Jan Růžička, nejmladší z vnuků Aloise Růžičky někdejšího náčelníka, který byl zvolen v roce 1938. Pan Růžička věnoval sboru velitelskou šavli po svém dědovi.