Výroční schůze

Sbor dobrovolných hasičů Velké Němčice uspořádal 11. ledna 2019 výroční schůzi, kde jednotlivý funkcionáři přednesli shrnutí za uplynulý rok. Jedním z nejdůležitějších témat bylo uspořádání oslav k výročí 120. let od založení sboru.