Výcvik s IDP na zámku

V pondělní podvečer jsme uskutečnili výcvik na zámku. Simulovali jsme požár na půdě a v objektu se nacházeli dvě osoby (figuríny). Rozdělili jsme se na dvě družstva, kde první družstvo vyhledávalo osoby a druhé rozvinulo dopravní vedení a následně pomocí jednoho útočného proudu provádělo hašení.