TFA Železný SAŇAŘ

V sobotu 6. května se v obci Sokolnice konala hasičská soutěž TFA Železný SAŇAŘ. Náš sbor reprezentovali dva členové, Martin Lauš a Václav Bažant. Tyto závody mají simulovat reálný zásah, a proto se závodilo v zásahovém obleku, tzn. třívrstvý oblek, zásahová obuv, rukavice, přilba a také dýchací přístroj.

Trať byla složena z těchto disciplín:

  1. přesun figuríny „Saňaře“ (80 kg) na saních 10 m
  2. výstup na věž a vytáhnutí 20 kg kanystru na laně
  3. překonání 2 m bariéry
  4. hammerbox – 40 úderů 8 kg kladivem v rozmezí 1 m svisle
  5. překulení pneumatiky (cca 85 kg) 10x
  6. přenesení dvou 20 kg kanystrů kolem kužele, celkem 10 m
  7. vyházení 3 povodňových pytlů na vyvýšenou plochu (pytel cca 30 kg)
  8. roztažení dvou proudů tvořených dvěma hadicemi B a proudnicí B
  9. běh do cíle

Václav Bažant se umístil těsně pod stupínkem vítězů na čtvrtém místě a Martin Lauš na krásném osmém.