Témata odborné přípravy 2016

Níže najdete seznam témat pro odbornou přípravu pro rok 2016, které vydal ředitel HZS JmK. Postupně k nim budu přiřazovat informace, které pohledám na různých serverech a dám to do jednoho tématu, abyste to nemuseli hledat a ušetřený čas věnovali studiu 🙂

Díky

Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy

Poř.
číslo
Název tématu H, T Strojníci VJ, VD
1. Obsluha, údržba a prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů A A
2. Použití prostředků pro záchyt a sběr nebezpečných látek ve výbavě jednotky A A
3.  Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy A
4. Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru A
5. Jízda za ztížených meteorologických podmínek A A
6. LS PČR – plnění bambivaku a hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, KOP 1 – 3 – 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů A A A
7. Spolupráce s ostatními složkami IZS v rámci zásahové činnosti na úrovni kraje – komunikační vazby, informační toky, součinnost na místě MU při zásahu – Horská služba, o.p.s., Vodní záchranná služba ČČK, Speleologická záchranná služba, Hlavní báňské záchranné stanice, Skalní záchranná služba, ISS Šumava A
8. Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů A
9. Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 48/2005, kterým se stanoví postup pro hlášení závažných mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti jednotek PO, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 49/2008 A
10. Statistické sledování událostí, platby A
1.       zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
2.       zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
3.       zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 320/2015 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.)
4.       poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ)
11. Řešení nouzových situací při nošení a používání dýchacího přístroje A A A
12. Obecné zásady při zásahu s přítomností NL A A A
13. Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany Policie ČR; DVD Stopy požáru A A A
14. Zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů požárů A A A
15. Problematika únikových cest A A A
16. Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16 A
17. Obsluha přidělených spojových prostředků A A A
18. Organizace místa zásahu A
19. Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů A A A
20. Vystupování z vozidla A A A
21. Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech A A A
22. Dopravní a útočná hadicová vedení A A A
23. Volba hasební látky a její správná aplikace A A A
24. Odvětrávání objektů A A A
25. ML BŘ Havarijní kácení A
26. Zásah v objektu Armády ČR A
27. Stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě zásahu a činnosti hasičů v nástupním a dekontaminačním prostoru A A A
28. Významné a složité objekty z hlediska zásahu v hasebním obvodu jednotky A A A

A – provádění tématu
VJ – velitel dobrovolné jednotky PO
VD – velitel družstva
H – hasič
T – technik dobrovolné jednotky PO