Sv. Florián a svěcení DA Fiat Ducato

V neděli jsme uctili památku svatého Floriána mší svatou v místním kostele sv. Václava a sv. Víta. Jako každý rok jsme šli po mši svaté v průvodu ke kašně sv. Floriána, kde jsme se ještě krátce pomodlili.

Letošní rok byl výjimečný tím, že byla posvěcena nová požární technika a to dopravní automobil Fiat Ducato. Nové auto za více než 1,3 milionu korun jsme pořídili díky dotacím z Jihomoravského kraje a z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Více než 550 tisíc korun doplatil Městys Velké Němčice, čímž mu mockrát děkujeme. Dodávku využíváme k výjezdům, kdy se do ní pohodlně vejde až 9 osob, ale také například při přepravě dětí na závody.

Ve svátek svatého Floriána jsme také rádi ukázali hasičský prapor, který nese vlajkonoš v čele průvodu. Jedná se o repliku historického praporu z roku 1903, kterou sboru financoval pan František a Petr Furchovi – Furch Guitars. Dále si s sebou neseme sošku sv. Floriána, kterou nám věnoval důstojný pán P. Petr Havlát.

Letos nám také do sbírky historicky cenných předmětů přibyl další kousek. Byli jsme obdarováni velitelskou šavlí, kterou nám věnoval pan Jan Růžička, nejmladší z vnuků Aloise Růžičky, který byl do funkce náčelníka zvolen v roce 1938. Šavle má pro náš sbor obrovskou historickou hodnotu a velice si vážíme toho, že jí nyní můžeme disponovat. Děkujeme!