Strojní služba u jednotek SDH obcí

Strojní služba u jednotek SDH obcí – stručně, jasně popsané jízdní vlastnosti vozidel CAS, značení PT, ovládání CAS.