stáž na požární stanici Hustopeče

Dnes 28.7. 2018, jsme se zúčastnili stáže u kolegů v Hustopečích. Hned ráno jsme společně vyjeli na dopravní nehodu dvou nákladních automobilů na dálnici D2, následně jsme byli nápomocní při technickém zásahu při úniku provozních kapalin z osobního automobilu, taktéž na dálnici D2. Po příjezdu na základnu jsme absolvovali školení zaměřené na zdolávání požárů, mimo jiné jsme si osvěžili, hlavně prakticky nasazování krčních límců a transport raněných osob pomocí páteřové desky. Cílem stáží u hasičského záchranného sboru je přebráni co nejvíce důležitých informací a poznatků pro efektivní a sehranou spolupráci při událostech v zásahové činnosti naší jednotky, tomuto cíli jsme se přiblížili v letošním roku již druhou stáží.