Štarvické uzlování

Rok 2016 jsme zahájili 30. ledna „Štarvickým uzlováním“. Za pomoci rodičů jsme přivezli dvě mladší družstva a dva starší jednotlivce. Po celou dobu panovala přátelská atmosféra a soutěžení bylo velmi napínavé. Sice se děti neumístily na medailových pozicích, ale byly odměněny sladkostí za vůbec nejmladší družstva na uzlování.