SDH

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých Němčicích byl založen 19. března 1899 a to schválením stanov sboru Moravským místodržitelstvím v Brně. Členy výbor byly: předseda Matěj Fleišinger č.65, jednatel František Kocman – učitel, náčelník J. Fiala č. 49, trubač Filip Mrkvica. Spolková místnost byla v hostinci U Zlatého lva tj. horní hospoda č.p. 128.

Dnes máme přestavěnou zbrojnici z části kulturího domu, která je situovaná k boku mateřské školy. K 1. lednu 2015 má sbor 50 řádných členů pod vedením starosty Jaromíra Richtera. Nejstarším člnem je pan Jan Pechor, kterému je 82 let a nejdéle je u sboru pan Bohumil Růžička a to krásných 61 let.