Sběr železa a Ukliďme Česko

Jarní počasí už jde plně znát, a tak přišel čas i na jarní úklid. Již několikátým rokem náš hasičský sbor pořádal sběr železného šrotu. Spoluobčanům, kteří nemohli druhotné suroviny nachystat před svůj dům, jsme je pomohli vynést přímo z budov či zahrad. Po svezení surovin do nachystaného kontejneru jsme ještě pomohli s posbíráním pytlů, naplněných odpadky, v rámci akce Ukliďme Česko. Uklízelo se v celém okolí městyse, směrem na Křepice, až k dálničnímu mostu na Moutnice, od mostu přes řeku Svratku až po říčku směrem na Vranovice a také směrem na Hustopeče od mostu přes dálnici až daleko po cestě do vinohradů. Množství odpadků bylo zarážející, hlavně když máme tu možnost je bezplatně odvést na sběrný dvůr.