Sběr kovového šrotu

V sobotu jsem uspořádali tradiční sběr kovového šrotu po obci.