Sběr kovového šrotu

Uskutečnili jsem po obci sběr železného šrotu