SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU

6. dubna 2013 jsme uspořádali po obci sběr kovového šrotu.