Řešení nouzových situací při nošení a používání dýchacího přístroje

Celý konspekt o DP – Používání vzduchových dýchacích přístrojů u jednotek požární ochrany.

Ale zpět ke konkrétnímu tématu – řešení nouzových situací při používání VDP (v konspektu 5. kapitola):

5.1 Všeobecně

 • Nepropadejte panice!
 • Situaci ihned oznam veliteli.
 • Urychleně řešte náhradní dýchání.
 • Je-li prostor silně zakouřen, lehni na zem!
 • Jsi-li vybaven osobním alarmem, spusť ho!
 • Nesundávej masku v nedýchatelném prostředí, pokud není silně poškozená, chrání obličej a oči!
 • Opusť nedýchatelný prostor, ale zbytečně neutíkej!

 

5.2 Vydýchaná láhev

 • I když za normálních okolností by tato situace neměla nastat, v nouzové situaci nás může nepříjemně zaskočit. Řešení této situace je nezbytné nacvičit.

5.2.1 Připojení se na středotlakou přípojku druhého přístroje

 • Toto je ovšem možné pouze u přístrojů, které jsou takto vybaveny.
 • Hasič mající dostatečný tlak v láhvi připraví svou přípojku, kterou pevně uchopí do ruky a postižený kolega si urychleně rozepne svůj spoj mezi středotlakou rychlospojkou a druhým stupněm plicní automatiky a rychle se sám připojí na kolegu. Oba dva opustí místo zásahu, a to tak, že postižený zasune ruku za břišní popruh VDP svého zachránce a takto zafixováni bezpečně odchází.

5.2.2 Využití QUICK–FILL přípojky

 • Pokud je dýchací přístroj vybaven systémem vysokotlakého plnění, pak stačí propojit dýchací přístroj s plnou lahví s DP postiženého a počkat až se tlaky vyrovnají a opustí nebezpečný prostor.

5.2.3 Výměna tlakové láhve

 • Výměna tlakové láhve v nedýchatelném prostředí nese s sebou velké riziko přiotrávení se nádechem z vnější atmosféry, protože po demontáži láhve dojde k odtlakování redukčního ventilu, a tím se otevře plicní automatika. Dále je uveden relativně bezpečný způsob této výměny, nicméně ve vyšších koncentracích nebezpečné látky je riziko vysoké.
 • Postup je následující – postižený hasič se nadechne a musí po celou dobu výměny láhve zadržet dech. Kolega mu musí co nejrychleji vyměnit láhev a okamžitě po připojení plné láhve ji otevřít a postiženému provést proplach jeho DP přes by-pass. Poté může postižený hasič teprve začít dýchat. Pozor! Vzhledem ke konstrukci některých VDP, které nemají by-pass, je tato operace prakticky nemožná.

 

5.3 Prasklý zorník masky

 • Jde o velmi nebezpečnou situaci a naštěstí relativně velice vzácnou. Je nutno si uvědomit, že zde došlo k hrubému poškození těsnosti systému, a proto je nutno velice rychle jednat. Odpojit automatiku od masky a snažit se dýchat přímo ze skříně plicní automatiky.
 • POZOR! U přetlakových PA při spuštění přetlaku přímým nádechem hrozí poškození plic tlakovým nárazem!
 • V nejhorším případě lze dýchat přímo v proudu vzduchu z láhve!

 

5.4 Zablokování plicní automatiky

 • Zde musíme rozlišovat jednostupňový a dvoustupňový automat.
 • V prvním případě připadá v úvahu SATURN. Doporučují se čtyři opatření.
  • Pokud je nástupní trasa krátká a je nízká koncentrace nebezpečné látky, pak odpoj hadici z masky, nádechový otvor masky překryj zásahovým kabátem a urychleně opusť prostor.
  • Po nácviku lze dýchat střídavě z jednoho DP (podobně jako pod vodou).
  • Vyndej láhev z DP, schovej hlavu pod kabát a do tohoto uzavřeného prostoru pouštěj vzduch z láhve.
  • Jsi-li připraven, použij havarijní jehlu! (Jedná se o přípravek, který se používá u důlní záchranné služby. Skládá se z připojovacího šroubení k láhvi, omezující trysky, hadičky a odsávací jehly z křísicího přístroje). V dané situaci neodpojuj nádechovou hadici (okruh DP nesmíme roztěsnit). Tedy hadici musíte utěsnit, např. přelomením. Jehlu strč pod masku, pusť láhev a dýchej.
 • V případě dvoustupňového automatu lze uplatnit všechna předchozí opatření. Pokud by zde ovšem šlo pouze o poruchu na redukčního ventilu, pak se postižený hasič připojí na středotlakou přípojku svého kolegy.

 

5.5 Pád s VDP pod hladinu vody

 • Tady si zase uvědomte, že náš VDP je vlastně jakousi suchou verzí sportovního potápěčského přístroje. Takže obecně žádný problém! Ale samozřejmě záleží na hloubce ponoru a druhu VDP.
 • Všeobecně lze doporučit. Nezmatkuj a v klidu dýchej, utáhni lícnici masky (náhlavní kříž) a snaž se dostat ven. Pokud by se ti dostala voda do lícnice, vytěsni ji silnějším výdechem.
 • POZOR! U jednostupňové automatiky se nesmí skříň plicní automatiky dostat pod úroveň horních cest dýchacích o více než 20 mm! Ideální je u SATURNU otočit přístroj tak, aby automat byl v úrovni úst.
 • Vynořuj se pomalu a s výdechem !

 

5.6 Roztržená hadice u DP

 • Pokud jde o hadici nízkotlakou (nádechovou u SATURNU), pak tuto pevně stlač a dýchej. Lépe je s takovým DP nosit lepicí pásku ( např. „izolačku“) a spoj jednoduše zalepit.
 • V případě prasklé středotlaké hadice je situace horší, tady by to chtělo mít u sebe vulkanizační pásku.
 • Pokud by došlo k prasknutí hadice k manometru, je toto u zásahu neopravitelné. Výrobce osazuje připojení hadice tzv. zpožďovací tryskou, která tam má sice prvotně jiný účel, ale při této havárii omezuje průtok hadicí.
 • Obecně zde bude platit opatření stejné jako při zablokování plícní automatiky.