Požární útok

Požární útok je opět týmová disciplína o sedmi členech a mají za úkol pomocí vody shodit či nastříkat terče co v nejkratším čase. Po odstartování doběhne družstvo na základnu, kde si každý člen dělá svoji část. Určeni členi vytvoří přívodní vedení vody a ponoří do zdroje vody, aby další člen – strojník mohl vodu nasát a pustit do dopravního a útočeného vedení, které mezitím rozvinuli ostatní členi družstva. Od motorové stříkačky jsou rozvinutý dvě hadice – B k rozdělovači a od něj jsou zřízeny dva útočné proudy, které jsou vytvořeny ze dvou hadic – C a proudnice. Můžete také shlédnout pro lepší představu instruktážní video na Youtube.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *