POŽÁRNÍ POPLACH 8. 3. 2021 12:14

Požár odpadu – jednalo se o planý poplach