POŽÁRNÍ POPLACH 30. 07. 2013 20:39

JPO vyjela s technikou CAS32 T-148 v počtu 1+2 k nahlášenému požáru dopravního prostředku do Uherčic. Jednalo se o požár kolového nakladače na poli. Jednotka doplňovala CAS JPO Starovice, která ochlazovala DP.