POŽÁRNÍ POPLACH 30. 06. 2016 14:51

Jednotka vyjela k požáru trávy u silnice mezi Velkými Němčicemi a Hustopečí.