POŽÁRNÍ POPLACH 28. 08. 2018 23:23

V noci jsem vyjeli k požáru trávy k zemědělskému družstvu v Křepicích.