POŽÁRNÍ POPLACH 28. 07. 2018 10:36

Únik oleje z OA po technické závadě.