POŽÁRNÍ POPLACH 26. 03. 2017 22:05

Jednotka zasahovala u požáru náletových dřevin u Boudek – před mostem směrem do sadů. K likvidaci požáru jsme nasadili vysokotlaký proud.