POŽÁRNÍ POPLACH 25. 06. 2013 06:58

JPO vyjela s technikou CAS32 T-148 v počtu 1+1 a s DA A31 v počtu 1+1 k technické pomoci. Jednalo se o vytváření lagun, kde hrozilo natečení do rodinných domů. Laguny se odčerpávaly na vícero místech v obci (ulice Pod Hospodou, Osvobození). Čerpání bylo prováděno za pomocí el. kalových čerpadel a PS12. V nejnižším bodě odkud přitékala voda z polí, byla postavena hráz z pytlů s pískem, aby při dalším dešti nenastalo stejné situace. Zásah byl ukočen v 21:15 hod. a dále byl pouze prováděn monitoring.