POŽÁRNÍ POPLACH 23. 06. 2013 02:08

JPO vyjela s technikou CAS32 T-148 v počtu 1+2 a s DA A31 v počtu 1+2 k nahlášenému požáru maringotky do Uherčic. Při průzkumu nebyly nalezeny známky požáru. Jednalo se o planý poplach.