POŽÁRNÍ POPLACH 22. 05. 2013 08:35

JPO vyjela s technikou CAS32 T-148 v počtu 1+2 k nahlášenému požáru do Křepic. Po provedení průzkumu bylo zjištěno neohlášené pálení klestí.