POŽÁRNÍ POPLACH 22. 03. 2014 11:18

JPO Velké Němčice vyjela s technikou CAS32 T-148 v počtu 1+2 a DA AVIA A31 v počtu 1+1 k požáru polního porostu do Nosislavy. Jednalo se o pálení suché trávy, které se vlivem změny povětrnostních podmínek nekontrolovaně rozšířilo. Jednotka při lokalizaci a likvidaci požáru nasadila jednoduché hasící prostředky a vysokotlaký proud.