POŽÁRNÍ POPLACH 21. 2. 2020 12:10

Spadený strom přes komunikaci.