POŽÁRNÍ POPLACH 21. 02. 2019 17:15

V poledne proběhla zkouška sirén a odpoledne již svolávaly k ostrému výjezdu. Po přijetí na místo události se však zjistilo, že se jedná o plány poplach.