POŽÁRNÍ POPLACH 20. 06. 2022 20:35

Po bouřce jednotka vyjela do Hustopeč ke zprůjezdnění cesty k rybníku.