POŽÁRNÍ POPLACH 20. 04. 2015 20:15

JPO Velké Němčice vyjela s požární technikou CAS T148 v počtu 1+2 a DA v počtu 1+3 k požáru stohu sena v k. ú. obce Starovice.