POŽÁRNÍ POPLACH 19. 7. 2021 14:31

Jednotka vyjela na požár odpadu za ČOV, kde došlo ke vznícení dřevěného odpadu.