POŽÁRNÍ POPLACH 19. 11. 2014 11:19

JPO Velké Němčice vyjela s požární technikou DA v počtu 1+3 k požáru střechy rodinného domu v k.ú. obce Nosislav. Jednotka se podílela na hasebních pracích, odstraňování nebezpečných stavů a vynášení zachráněného majetku z domu.