POŽÁRNÍ POPLACH 18. 10. 2018 00:13

Další požár v katastru obce Křepice. Tentokrát se jednalo o požár stohu.