POŽÁRNÍ POPLACH 17. 08. 2013 20:01

JPO vyjela s technikou CAS32 T-148 v počtu 1+2 k nahlášenému požáru trávy v Nosislavy. Jednalo se o neohlášené pálení shrabané slámy.