POŽÁRNÍ POPLACH 15. 10. 2020 13:37

Prováděli jsme čerpání vody ze sklepů.