POŽÁRNÍ POPLACH 15. 10. 2020 11:11

Prováděli jsme čerpání vody ze sklepů.