POŽÁRNÍ POPLACH 14. 9. 2021 09:14

Požár cisterny s únikem propanu. Jednalo se taktické cvičení.