POŽÁRNÍ POPLACH 14. 07. 2018 15:43

Jednotka vyjela k požáru sadu a travního porostu v blučinském kopci. Po složitějším přístupu terénem jednotka přijela na místo události.
Pomocí vysokotlakého proudu jsme zahájili hasební práce. Po lokalizaci a likvidaci požáru následoval odjezd doplnit vodu a zpět na základnu.