POŽÁRNÍ POPLACH 13. 9. 2020 12:07

Dnes v poledne byla naše jednotka odvolána od oběda k odstranění stromu přes komunikaci mezi Velkými Němčicemi a Vranovicemi. Na místě jsme provedli rozřezání stromu, odstranění mimo komunikaci a následný úklid.

https://www.facebook.com/sdhvelkenemcice/photos/pcb.1061374464319271/1061369734319744/

22