POŽÁRNÍ POPLACH 11. 5. 2021 18:37

Požár trávy u železniční trati mezi obcemi Popice a Pouzdřany.

https://www.facebook.com/sdhvelkenemcice/photos/pcb.1235009590289090/1235009513622431