POŽÁRNÍ POPLACH 11. 05. 2023 14:50

Dnes jsme vyjížděli k požáru nízké budovy do Křepic, kde hořela tlaková láhev, od které se požár rozšířil na střechu RD.