POŽÁRNÍ POPLACH 09. 06. 2017 22:36

Jednotka vyjela s požární technikou CAS T148 a DA12 k požáru stohu za němčickou hájenkou. Po příjezdu k místu události byl stoh z větší poloviny v plamenech. Velitelem zásahu bylo rozhodnuto, že se stoh nechá kontrolovatelně dohořet. Jelikož stoh byl na poli ležícím v katastrálním území městyse Nosislav, tak jsme se domluvili s kolegy z Nosislavi, že budou dohlížet jako první. Naše jednotka je vystřídala v sobotu v 7 hod ráno. Před polednem byl stoh předán majiteli, který zajistil další dohled do úplného shoření.