POŽÁRNÍ POPLACH 09. 03. 2024 17:39

Jednalo se o planý poplach – neohlášené pálení klestí