POŽÁRNÍ POPLACH 06. 03. 2019 16:18

POŽÁR – Křepice (planý poplach – neohlášené pálení)